LD "Ubaš" Koromačno

Predsjednik Kvaternik Dalibor098 610 801
Tajnik
Lovočuvari Fonović Aldo098 849 862
Miletić Josip098 522 656
Šverko Franko875 163
Naziv Lovačko društvo "Ubaš" Koromačno
Adresa Koromačno 17
52222 Koromačno
OIB 46197431784
E-mail ubas.koromacno@gmail.com
WWW
Broj članova 43
Broj ha lovne površine / 1 lovac 105
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 55
Datum osnivanja društva 16.06.1951.
Lovište XVIII/112 Koromačno
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}