LD "Trčka" Umag

Predsjednik Rota Davide098 420 043
Tajnik Braico Edi099 214 90 27
Lovočuvar Miloš Mario098 366 506
Naziv Lovačko društvo "Trčka" Umag
Adresa Galići 45 k
52470 Umag
OIB 91504897959
E-mail l.d.trcka@gmail.com
WWW
Broj članova 107
Broj ha lovne površine / 1 lovac 68
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 60
Lovište XVIII/102 Umag
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}