LD "Srnjak" Grožnjan

Predsjednik Paoletić Graciano098 164 76 52
Tajnik Pucer Peter091 1776 212
Lovočuvari Damiani Bruno091 177 61 87
Dunis Egidio098 350 645
Piuka Dario095 834 28 83091 177 60 00
Naziv Lovačko društvo "Srnjak" Grožnjan
Adresa Motovunska 2
52429 Grožnjan
OIB 37974640160
E-mail lovacko.drustvo.srnjak@pu.t-com.hr
WWW www.srnjak.eu
Broj članova 65
Broj ha lovne površine / 1 lovac 99
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 52
Lovište XVIII/105 Grožnjan
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}