LD "Šljuka" Cerovlje

Predsjednik Brenčela Danijel095 196 70 80
Tajnik Lukež Sandro091 530 1325
Lovočuvar Ćus Danijel095 398 41 91
Naziv Lovačko društvo "Šljuka" Cerovlje
Adresa Cerovlje 12
52402 Cerovlje
OIB 76679771362
E-mail danijel.brencela@gmail.com
WWW
Broj članova 96
Broj ha lovne površine / 1 lovac 112
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 54
Lovište XVIII/137 Cerovlje
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}