LD "Rovinj" Rovinj

Predsjednik Udovičić Franko091 205 01 17
Tajnik Malusa Robert098 19 40 185
Lovočuvari Fabris Marino091 532 83 78
Bugarin Zoran091 536 84 76
Sošić Zoran099 239 28 27
Zaharija Željko098 847 766
Naziv Lovačko društvo "Rovinj" Rovinj
Adresa Lamanova bb
52210 Rovinj
OIB 32376606721
E-mail rmalusa@gmail.com
WWW
Broj članova 168
Broj ha lovne površine / 1 lovac 48
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 58
Lovište XVIII/132 Rovinj
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}