LD "Roč" Roč

Predsjednik Rabak Aldo098 189 94 81
Tajnik
Lovočuvari Klobas Vlado091 333 99 81
Naziv Lovačko društvo "Roč" Roč
Adresa Kortina 1
52425 Roč
OIB 72383106788
E-mail marijela.brecevic@pu.t-com.hr
WWW
Broj članova 34
Broj ha lovne površine / 1 lovac 140
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 54
Lovište XVIII/110 Roč
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}