LD "Mirna" Buzet

Predsjednik Golojka Branko098 420 126
Tajnik Jerman Ines091 2662 879
091 793 1937
Lovočuvari Krota Radovan091 152 01 45
Naziv Lovačko društvo "Mirna" Buzet
Adresa Trg fontana 7
52420 Buzet
OIB 21478675127
E-mail ld.mirna@optinet.hr
WWW
Broj članova 134
Broj ha lovne površine / 1 lovac 79
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/108 Mirna
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}