LD "Lim" Vrsar

Predsjednik Starčić Julian091 507 80 37
Tajnik Marunica Danijel098 439 638
Lovočuvar Klarić Ivan091 550 07 91
Naziv Lovačko društvo "Lim" Vrsar
Adresa Trg Degrassi 3
52450 Vrsar
OIB 91367897719
E-mail
WWW
Broj članova 95
Broj ha lovne površine / 1 lovac 23
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 53
Lovišta XVIII/122 Kontija
XVIII/6 Lim
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}