LD "Lepus" Brtonigla

Predsjednik Cattunar Franko098 435 644
Tajnik Ružić Željko091 52 62 528
Lovočuvar Jugovac Lucijan099 210 97 81
Naziv Lovačko društvo "Lepus" Brtonigla
Adresa Bumarska 2
52474 Brtonigla
OIB 51450468271
E-mail cattunar.franco@gmail.com
WWW
Broj članova 44
Broj ha lovne površine / 1 lovac 80
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 52
Lovište XVIII/104 Brtonigla
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}