LD "Kamenjarka Pićan" Pićan

Predsjednik Sergo Lino091 205 73 21
Tajnik Smoković Roko098 983 55 07
Lovočuvar Belanić Vjekoslav091 540 15 05
Naziv Lovačko društvo "Kamenjarka Pićan" Pićan
Adresa Čehi 2 d
52332 Pićan
OIB 92108541163
E-mail kamenjarka.pican@gmail.com
WWW
Broj članova 71
Broj ha lovne površine / 1 lovac 56
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 53
Datum osnivanja društva 16.06.1951.
Lovište XVIII/115 Pićan
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}