LD "Kamenjarka" Labin

Predsjednik Gobo Roberto099 241 48 89
Tajnik Knapić Valter098 982 2625
Lovočuvari Hrvatin Milenko098 254 822
Naziv Lovačko društvo "Kamenjarka" Labin
Adresa Ripenda Verbanci 5d
52220 Labin
OIB 31069325532
E-mail lovacko.drustvo.kamenjarka@pu.t-com.hr
r.gobo@itv-murexin.hr
WWW
Broj članova 142
Broj ha lovne površine / 1 lovac 52
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 55
Datum osnivanja društva 16.06.1951.
Lovište XVIII/111 Labin
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}