LD "Kamenjarka" Krnica

Predsjednik Šarić Elvis098 169 14 27
Tajnik Lupetina Roberto095 905 14 19
Lovočuvar Išić Henrik098 194 37 85
Naziv Lovačko društvo "Kamenjarka" Krnica
Adresa Krnica bb
52208 Krnica
OIB 28677980888
E-mail roberto.lupetina@pu.t-com.hr
WWW
Broj članova 111
Broj ha lovne površine / 1 lovac 57
Broj kandidata 3
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/128 Krnica
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}