LD "Kamenjarka" Barban

Predsjednik Poljak Orijano098 335 790
Tajnik Poljak Denis098 434 778
Lovočuvari Ciceran Igor098 278 435
Golja Roberto098 165 23 28
Žufić Željko098 922 02 36
Naziv Lovačko društvo "Kamenjarka" Barban
Adresa Barban 69
52207 Barban
OIB 39557539760
E-mail ld.kamenjarka.barban@gmail.com
WWW
Broj članova 172
Broj ha lovne površine / 1 lovac 33
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 53
Lovišta XVIII/129 Barban
XVIII/10 Raša
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta Barban
Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta Raša
izrada: {webis}