LD "Jedinstvo" Vodnjan

Predsjednik Antolović Saša098 197 76 21
Tajnik Petrić Manuel098 898 475
Lovočuvari Milovan Željko098 951 85 81
Lampe Albin098 352 052
Naziv Lovačko društvo "Jedinstvo" Vodnjan
Adresa Trg slobode 12
52215 Vodnjan
OIB 80089461978
E-mail ldjedinstvo@net.hr
WWW
Broj članova 188
Broj ha lovne površine / 1 lovac 63
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 54
Lovište XVIII/130 Vodnjan
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}