LD "Jarebica" Bale

Predsjednik Sošić Mladen098 254 058
Tajnik Cerin Davor091 785 39 87
Lovočuvar Cerin Davor098 430 662
Naziv Lovačko društvo "Jarebica" Bale
Adresa Istarska 13
52211 Bale
OIB 89883861369
E-mail ldjarebica.bale@gmail.com
WWW
Broj članova 81
Broj ha lovne površine / 1 lovac 93
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/133 Bale
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}