LD "Istra" Pula

Predsjednik Zupčić Željko097 7762 1804
Tajnik Rosanda Diego098 303 084
Lovočuvari Glavina Tedi091 738 22 11
Naziv Lovačko društvo "Istra" Pula
Adresa Marka Marulića 4
52100 Pula
OIB 47747965815
E-mail lovackodrustvoistra@gmail.com
WWW
Broj članova 69
Broj ha lovne površine / 1 lovac 51
Broj kandidata 4
Prosječna starost lovaca 55
Lovište XVIII/124 Pula I
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}