LD "Golub" Kanfanar

Predsjednik Vujić Nenad098 98 01 314
Tajnik Ivan Krizmanić 091 500 77 61
Lovočuvar Prenc Goran098 335 003
Marić Enio098 440 015
Prenc Mario098 367 557
Naziv Lovačko društvo "Golub" Kanfanar
Adresa Dvigradska 3
52352 Kanfanar
OIB 68774152355
E-mail nenad.vujic@mesaroli.com
WWW
Broj članova 57
Broj ha lovne površine / 1 lovac 76
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/134 Kanfanar
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}