LD "Fazan" Motovun

Predsjednik Kotiga Armin091 483 33 46
Tajnik Selar Josip098 9807 998
Lovočuvar Bertoša Danijel091 506 57 92091 177 60 00
Naziv Lovačko društvo "Fazan" Motovun
Adresa Veli Jože 1
52424 Motovun
OIB 31609030321
E-mail kotarmin@yahoo.it
josip.selar1@inet.hr
WWW
Broj članova 112
Broj ha lovne površine / 1 lovac 62
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 51
Lovište XVIII/117 Motovun
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}