LD "Fazan" Buje

Predsjednik Morgan Joško098 255 883
Tajnik Buršić Dario091 250 81 63
Lovočuvar Vižintin Gianfranco091 509 31 48
Naziv Lovačko društvo "Fazan" Buje
Adresa Istarska 36
52460 Buje
OIB 36048696572
E-mail fazan1@optinet.hr
WWW
Broj članova 83
Broj ha lovne površine / 1 lovac 71
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/101 Buje
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}