LD "Dubrava" Višnjan

Predsjednik Jakus Kristijan091 509 93 67
Tajnik Radovčić Nedjeljko
Lovočuvari Grudić Rudolf091 449 18 57
Košeto Franko091 505 40 29
Naziv Lovačko društvo "Dubrava" Višnjan
Adresa Dalmatinska bb
52463 Višnjan
OIB 71916112954
E-mail jakuskristijan@gmail.com
WWW
Broj članova 136
Broj ha lovne površine / 1 lovac 51
Broj kandidata 1
Prosječna starost lovaca 52
Lovište XVIII/121 Dubrava
  Odlikovani lovci
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}