LD "Diana" Momjan

Predsjednik Prelac Rino098 175 82 79
Tajnik Brajko Kristijan098 19 75 766
Lovočuvar Šepić Nevio091 173 10 44
Naziv Lovačko društvo "Diana" Momjan
Adresa Momjan bb
52462 Momjan
OIB 57663628806
E-mail lddiana@net.hr
WWW
Broj članova 31
Broj ha lovne površine / 1 lovac 117
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 56
Lovište XVIII/106 Momjan
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}