LD "Diana" Momjan

Predsjednik Prelac Rino098 175 82 79
Tajnik Vidonis Gianfranco098 367 697
Lovočuvar Šepić Nevio091 173 10 44
Naziv Lovačko društvo "Diana" Momjan
Adresa Momjan bb
52462 Momjan
OIB 57663628806
E-mail lddiana@net.hr
WWW
Broj članova 32
Broj ha lovne površine / 1 lovac 117
Broj kandidata 0
Prosječna starost lovaca 51
Lovište XVIII/106 Momjan
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta
izrada: {webis}