LD "Ćićarija" Lanišće

Predsjednik Vratović Ivan099 311 97 95
Tajnik
Lovočuvar Šverko Renato098 305 767
Naziv Lovačko društvo "Ćićarija" Lanišće
Adresa Lanišće bb
52422 Lanišće
OIB 62188886980
E-mail Ivan.Vratovic@cimos.eu
WWW
Broj članova 74
Broj ha lovne površine / 1 lovac 201
Broj kandidata lovaca 0
Prosječna starost 60
Lovište XVIII/109 Ćićarija
Ugovori Ugovor o produljenju ugovora o zakupu lovišta

Lovački dom

izrada: {webis}