Vijesti

Đuro Dečak ponovno predsjednik HLS-a, Graciano Prekalj dopredsjednik za zapadnu regiju

Opširnije

Potpisivanje police za pokrivanje šteta nastale naletom vozila na divljač

U toku je potpisivanje police za osiguranje šteta na motornim vozilima prilikom naleta vozila na divljač sa „Croatia osiguranje“ d.d. za sva lovišta u Republici Hrvatskoj sa početkom valjanosti police od 01. 04. 2018.

O detaljnijim uvjetima lovačka društva – udruge biti će obaviješteni nakon sjednice Izvršnog odbora HLS koja je u planu da se održi  20. 04. 2018.

Arhiva vijesti

 

Za krmaču nema više lovostaja, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

Opširnije

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2018. godinu

Opširnije

 

Preporuka vozačima!

Divljač na cestiVozači, osigurajte svoje vozilo policom osiguranja koje pokriva nalet vozila na divljač, i time izbjegnite eventualne duge i neizvjesne sudske procese za nadoknadu štete.
U dosadašnjoj praksi naknadu štete od divljači su plaćale lovačke udruge, ali stupanjem na snagu Zakona o cestama (Narodne novine br.: 84) od 20.07.2011. godine lovačke udruge više nisu dužne plaćati te štete ukoliko im se ne dokaže krivnja, jer je tim zakonom člankom 50. propisano da:

1. Za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se po osnovi krivnje.

2. Pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar odgovara za štetu iz stavka 1. ovoga članka nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta, na zahtjev osobe koja gospodari lovištem, nije označena prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima.

Godišnje se desi preko 350 naleta vozila na divljač, nemojte si dozvoliti da baš Vi iz razloga što niste vozilo osigurali, morate sudskim putem potraživati nadoknadu i izlagati se nepotrebnom trošku.

izrada: {webis}