Lovno streljaštvo

 • Bubani - Lovački trap 2018.

  Bubani - Lovački trap 2018.

 • Lindar - Županijsko natjecanje 2018.

  Lindar - Županijsko natjecanje 2018.

 • Paladini - Lovački trap 2015.

  Paladini - Lovački trap 2015.

 • Dane - Lovačko gađanje 2015.

  Dane - Lovačko gađanje 2015.

 • Kanfanar - Lovački parkur 2015.

  Kanfanar - Lovački parkur 2015.

 • Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014.

  Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014.

 • Dane - Lovačko gađanje 2014.

  Dane - Lovačko gađanje 2014.

 • Novigrad - Lovački parkur 2014.

  Novigrad - Lovački parkur 2014.

 • Novigrad - Državno prvenstvo 2013.

  Novigrad - Državno prvenstvo 2013.

 • Bubani - Županijsko natjecanje 2013.

  Bubani - Županijsko natjecanje 2013.

 • Bubani - Lovački parkur 2013.

  Bubani - Lovački parkur 2013.

 • Višnjan 2012.

  Višnjan 2012.

 • Umag 2011.

  Umag 2011.

 • Buje 2010.

  Buje 2010.

 • Šušnjevica 2009.

  Šušnjevica 2009.

 • Rušnjak 2008.

  Rušnjak 2008.

 • Paladini 2007.

  Paladini 2007.

 • Rovinjsko selo 2006.

  Rovinjsko selo 2006.

 • Vodnjan 2004.

  Vodnjan 2004.

Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Bubani - Lovački trap 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Lindar - Županijsko natjecanje 2018. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Paladini - Lovački trap 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Dane - Lovačko gađanje 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Kanfanar - Lovački parkur 2015. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Cerovlje - Županijsko natjecanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Dane - Lovačko gađanje 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Novigrad - Lovački parkur 2014. Paolo Labinjan prvak za 2014. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Novigrad - Državno prvenstvo 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Bubani - Županijsko natjecanje 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Lovački parkur 2013. Višnjan 2012. Višnjan 2012. Višnjan 2012. Višnjan 2012. Umag 2011. Umag 2011. Umag 2011. Buje 2010. Šušnjevica 2009. Šušnjevica 2009. Šušnjevica 2009. Rušnjak 2008. Rušnjak 2008. Paladini 2007. Paladini 2007. Rovinjsko selo 2006. Rovinjsko selo 2006. Rovinjsko selo 2006. Rovinjsko selo 2006. Vodnjan 2004.
izrada: {webis}