Državna lovišta

  Broj Naziv Površine (ha) Karta
1. XVIII/2 Budava 2926 Info
2. XVIII/3 Čepićko polje 3658 Info
3. XVIII/6 Lim 2849 Info
4. XVIII/10 Raša 4382 Info
Lovišta kojima ne gospodare članice saveza
5. XVIII/1 Barbariga 160 Info
6. XVIII/7 Maj 2371 Info
7. XVIII/9 Plominska gora 2008 Info
8. XVIII/12 Ubaš 343 Info
izrada: {webis}