Odluke Skupštine saveza od 20. 11. 2017. godine

Određuje se visina članarine prema Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

  • 60,00 kn po lovcu
  • 0,45 kn za svaki ha lovne površine

Određuje se visina članarine za lovne pripravnike iznosu:

  • 500,00 kn

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, u Lovačkom savezu Istarske županije u iznosu:

  • 200,00 kn

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji su položili po programu HLS-a, izvan Lovačkog saveza Istarske županije u iznosu:

  • 400,00 kn

Određuje se upisnina za sve novoprimljene članove, koji NISU položili po programu HLS-a, u iznosu:

  • 800,00 kn

Određuje se visina uplate namjenskih sredstava "Fondu za unapređenje i razvoj lovstva" u iznosu:

  • 0,35 kn za svaki ha sveukupne lovne površine
izrada: {webis}