Vijesti

Izabrani najbolji istarski psi glasnog gona u radu na divlju svinju u gateru za 2017.

Opširnije

Lovno streljaštvo i kulinarstvo

Lovačko gađanje u disciplini LOVAČKI TRAP održano je u Taru u subotu 05. 08. 2017.

Opširnije
Arhiva vijesti

 

Održan 7. lovnokinološki kup Sv. Hubert

Pobijedio je Đulijano Jelčić sa engleskom setericom Ajšom.

Opširnije

Đani Ritoša prvi na održanom 04. županijskom lovačkom natjecanju u gađanju puškama s užljebljenim cijevima u metu srnjaka na udaljenosti 110 m

Opširnije

 

Preporuka vozačima!

Divljač na cestiVozači, osigurajte svoje vozilo policom osiguranja koje pokriva nalet vozila na divljač, i time izbjegnite eventualne duge i neizvjesne sudske procese za nadoknadu štete.
U dosadašnjoj praksi naknadu štete od divljači su plaćale lovačke udruge, ali stupanjem na snagu Zakona o cestama (Narodne novine br.: 84) od 20.07.2011. godine lovačke udruge više nisu dužne plaćati te štete ukoliko im se ne dokaže krivnja, jer je tim zakonom člankom 50. propisano da:

1. Za štetu trećim osobama nastalu na javnoj cesti zbog naleta na divljač odgovara se po osnovi krivnje.

2. Pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar odgovara za štetu iz stavka 1. ovoga članka nastalu na javnoj cesti ukoliko javna cesta, na zahtjev osobe koja gospodari lovištem, nije označena prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima.

Godišnje se desi preko 350 naleta vozila na divljač, nemojte si dozvoliti da baš Vi iz razloga što niste vozilo osigurali, morate sudskim putem potraživati nadoknadu i izlagati se nepotrebnom trošku.

izrada: {webis}